Ånge JSK

Lite histora från bygget av skytteanläggningen

 Ånge jaktskytteklubb bildades 1961 och hade då ca:50 medlemmar som hade sin verksamhet i Moradal fram tills 1994 då medlemmarna beslutade att det skulle byggas en nyare och modernare anläggning på Alberget.

En av anledningarna till flytten var att jaktskytteklubben ville utveckla skyttet i våran kommun med att komplettera med en nordisk trapbana och en 50 meters viltmålsbana.

Markarbetena på Alberget påbörjades våren 1994 samtidigt som baracken för älgbanan och lådan och tornet för skeetbanan flyttades från moradal. Även Ånge skyttegilles klubbstuga som vi fick överta flyttades då.

På skeetbanan börjades det att skjuta i slutet av maj 1994 men då hade vi inte hunnit få elström utan lerduvekastarna från Moradal drevs av ett elverk.

Under sommaren fortskred byggandet av övriga banor som blev klara under sommaren. Älgbanan mäktade vi inte med under säsongen utan det byggdes bara skjuthall och maskinhus premiären för älgjägarna fick vänta tills våren 1995.

Klubbstugan byggdes parallelt med banorna och den blev klar våren 1995 då vi hade invigning av anläggningen.

Under våren 1998 byttes kastmaskinerna på skeetbanan ut och då föddes iden till att anlägga en sportingstig som var ganska nytt då i Sverige. Så under sommaren 1998 byggdes två stationer som blev början till den sportingstig med sju stationer som vi har nu år 2000.

Compaksporting layout byggdes på skeetbanan år 2000 med fem kastmaskiner för att göra anläggningen helt komplett.

När SCA avverkade skog så blev det en stor öppen yta längst bort på området och då öppnade sig möjligheten att skapa en Compaksporting layout till.
2019 beslutade vi att avveckla sportingstigen som vi har haft så länge för att göra en ny layout för Compaksporting.
Vi flyttade sju stationära kastare från stigen och grävde ner kablar i marken så att kastarna fick el permanent.