Ånge JSK

Skeetbanan 2022

Välkommen till skeetbanan där det skjuts både Nationellskeet
och Olympiskskeet

Öppettider:

Tisdagar
Kl. 18-20
V20,22,24,26,28,30 och V32

Banansvarig:

Hans Åsberg
Mob. 070-3932323

Skeetbana

Ammunitionsavgifter:

Medlem:

Seniorer:
30kr/serie

Juniorer (t.o.m 18år):
Fri serieavgift under
ordinarie skjutkvällar

Ej medlem:
60kr/serie