Ånge JSK

Skeetbanan 2024

Välkommen till skeetbanan där det skjuts både Nationell skeet
och Olympisk skeet

Öppettider:

Onsdagar
Kl. 18-20
V20, V22, V24, V26, V28, V30, V32 och V34

Banansvarig:

Hans Åsberg
Mob. 070-3932323

Skeetbana

Ammunitionsavgifter:

Medlem:

Seniorer:
30kr/serie

Juniorer (t.o.m 18år):
Fri serieavgift under
ordinarie skjutkvällar

Ej medlem:
60kr/serie