Ånge JSK

Tävlingskommiten 2023

Pär Nässe’n
070-5892052
(tävlingsledare)

Hans Åsberg
070-3932323

Staffan Strandberg
070-2613213