Ånge JSK

Korthållsbanan 2023

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK

Öppettider:

Tisdagar
V20-26
Stängt V27-28
Tisdagar V29-33
Kl. 18-20

Banansvarig:
Bengt Nordström
Mob. 070-2298532

Serie och ammunitionsavgifter:

Medlem:
Seniorer
10kr/serie inkl. ammunition

Juniorer (t.o.m 18år):
Fria serie och ammunitionsavgifer

Ej medlem:
20kr/serie inkl. ammunition

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK