Ånge JSK

Bilder från bygget av skytteanläggningen

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Klubbstuga

Här är det utsättning av plintar för klubbstugan som  Ånge skyttegille skänkte oss.
Herbert Åsberg leder arbetet med hjälp av Staffan Strandberg, Hans Åsberg och Per-Olov Persson

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Klubbstuga

Ja det kan tydligen snöa rejält i Maj månad. Här hålls det på med takläggning.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Klubbstuga

Några utsättningskäppar och plintar som klubbstugan ska stå på.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Klubbstuga

Här är golvet på plats och väggar och takstolar väntar på att monteras.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Klubbstuga

Här börjar väggarna att komma på plats.

Väggarna är på plats och taket håller på att läggas.
Det kan vara Staffan uppe på taket.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Klubbstuga

Här är det en välbehövlig paus i byggandet.

Väggar och tak är på plats men stugan är fortfarande omålad.
Baracken från Älgbanan i Moradal har kommit till Alberget.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Klubbstuga

En snöig klubbstuga i Maj från en annan vinkel.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK

Här grävs avloppet från klubbstugan till trekammarbrunnen.
Ivar Åsberg kollar höjden på diket och Staffan är i diket och jobbar. Lars-Erik Jonsson bevakar så att allt går rätt till.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK

Bild från grävningen av avloppet.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Baracken

Det här var nog tidigt på våren innan tornet och lådan kom på plats på skeetbanan. Det är dom gamla från Moradal som sedan blev utbytta för att få mer plats för lagring av lerduvor.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Baracken

På bilden ser vi Sören Björklund med hans söner som var med och byggde klubbstugan.

Sture Persson, Herbert Åsberg, Per-Olov Persson, Staffan Strandberg och Hans Åsberg på promenad mot nya skeetbanan.

Det kördes ett och annat lastbilslass med grus för att fylla upp för skeetbanan så att det blev en jämn plan där.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Skeetbana

Här börjar banan ta form, tornet från Moradal är på plats och skjutplattorna är utplacerade. Man ser även en trapp i förgrunden som har gjutits på plats.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Skeetbana

Området för skeetbanan innan det grusades upp med finare material.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Skeetbana

Här ska skeetbanan bli. Till vänster ser man Staffans släpvagn och till höger avlägget från tunnelbygget.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Skeetbana

Området för skeetbanan med utsättningspinnar för banan.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Trapbana

Trapbanan börjar bli till, det grävdes ut i sluttningen för att få olika nivåskillnader.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Trapbana

Herbert och Hans Åsberg släpar bort ris så att det ska bli snyggt  på nya trapbanan.

Trapbanan.

Herbert och Hans Åsberg släpar bort ris och Staffan Strandberg röjer med röjsågen.

Trapbanan.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Nordisktrapbana

Planen där skjutstationerna ska ligga för trapbanan. I bakgrunden ser man hygget som gjordes för att få plats med alla banorna.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Nordisktrapbana

Trapbanan.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Älgbana

Här ska gjutformen på plats för att gjuta dom nya blinderingsmurarna för älgbanan.
Maskinhuset är under uppbyggnad och uppe på skjutvallen håller en grävmaskin på att jämna till det fina gruset i skjutvallen.

Ånge Jaktskytteklubb, Ånge JSK, Älgbana, Korthållsbana

Ja i den här grusgropen blev det till slut en 80 meters viltmålsbana och en 50 meters viltmålsbana.
Innan dess fungerade den utmärkt som bilparkering.