Ånge JSK

Styrelsen 2023

Ordförande

Pär Nässe’n
070-5892052

Vice ordförande

Vakant

Kassör

Staffan Strandberg
070-2613213

Sekreterare

Bengt Nordström
070-2298532

Styrelseledamot

Hans Åsberg
070-3932323

Styrelseledamot

Mari Persson
070-6065713

Styrelseledamot

Tony Björklund
070-2090170

Styrelseledamot

Erik Redin
070-6789804