Ånge JSK

Årsmötet har vi i klubbstugan vid skjutbanorna. Torsdag 9:e Maj kl. 14.00.

Välkomna Styrelsen