Styrelsen 2018
         
Ordförande
Vice ordförande

Pär Nässe´n
06901-123 79
070-5892052
pnbygg@telia.com

Ulf Stäring
0690-638 84
070-3789807
 
Sekreterare
Kassör
Anders Paulsson
0690-615 90
076-1405243
sredna@hotmail.com
Staffan Strandberg
0690-120 26
070-2613213
         
 
Styrelseledamot
 
 
Hans Åsberg
0690-403 02
070-3932323
hans.asberg@bahnhof.se
 
Mari Persson
0690-632 33
070-6065713
 
Tony Björklund
0690-751202
070-2090170

Erik Redin
070
-6789804

         
 
Styrelsesuppleant
 
 
Jan-Ulrik Jonsson
070-
 
Patrik Ö
070-
 
 
Valberedning
 
 
Per Carlsson
(Sammankallande)
070-8246697

 
Bengt Nordström
070-2298532
 
 
Tävlingskommiten
 
 
Pär Nässe´n
(Tävlingsledare)
0690-123 79
070-5892052
 
Hans Åsberg
0690-402 03
070-3932323
 
 
 
Staffan Strandberg
0690-120 26
070-2613213
 
 
Ungdomsansvarig
 
 
Pelle Carlsson
073-8246697
 

Bengt Nordström
070-2298532

 
 
Mari Persson
070-6065713