Ånge jaktskytteklubbs historia

 
 
 

Ånge jaktskytteklubb bildades 1961 och hade då ca:50 medlemmar som hade sin verksamhet i Moradal fram tills 1994 då medlemmarna beslutade att det skulle byggas en nyare och modernare anläggning på Alberget.

En av anledningarna till flytten var att jaktskytteklubben tyckte att banorna låg olämpligt till eftersom det var en vattentäkt alldeles intill skjutbanorna och sen så ville vi utveckla skyttet i våran kommun med att komplettera med en trap och korthållsbana.

Markarbetena påbörjades våren 1994 samtidigt som baracken för älgbanan och lådan och tornet för skeetbanan flyttades från moradal.
Även Ånge skyttegilles klubbstuga som vi fick överta flyttades då.

På skeetbanan börjades det att skjuta i slutet av maj 1994 men då hade vi inte hunnit få elström utan lerduvekastarna från Moradal drevs av ett elverk.

Under sommaren fortskred byggandet av övriga banor som blev klara under sommaren.
Älgbanan mäktade vi inte med under säsongen utan det byggdes bara skjuthall och maskinhus premiären för älgjägarna fick vänta tills våren 1995.

Klubbstugan byggdes parallelt med banorna och den blev klar våren 1995 då vi hade invigning av anläggningen.

Under våren 1998 byttes kastmaskinerna på skeetbanan ut och då föddes iden till att anlägga en sportingstig som var ganska nytt då.
Så under sommaren byggdes 2 stationer som blev början till den sportingstig som vi har nu.

Compaktsporting byggdes på skeetbanan år 2000 för att göra anläggningen helt komplett.

 

Om ni vill se bilder från byggtiden så klicka här:
Bilder